Na een Professionele Bachelor Sociale Readaptiewetenschappen en een Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid heb ik mij na enkele jaren leservaring bijgeschoold naar Psychotherapeute (Interactionele Vormgeving).